Ide

Military Strategy for the Defense of Kosovo Against Modern Artillery and New Serbian Drones /Study by Flamur Buçpapaj

Strategjia ushtarake për mbrojtjen e Kosovës Nga artileria moderne dhe Dronet e rinj Serb /Studim nga Flamur Buçpapaj

Cilat janë mekanizmat e sigurisë për të parandaluar aksesin e paligjshëm të vjedhjeve dhe blerjeve të votave në Shqipëri/Studim shkencor Flamur Buçpapaj Donald Buçpapaj

Politika e asimilimit të gjuhës shqipe në Mal të Zi dhe heshtja e shtetit Shqiptar/Studim nga Flamur Buçpapaj

Western information service and Albanian in the challenge/Study by Flamur Buçpapaj

Shërbimi informativ perëndimor dhe ai Shqiptar në sfidë /Studim nga Flamur Buçpapaj

The Link between Broad-Spectrum Radiation and Global Warming in the Albanian Alps/Scientific Study written by Flamur Buçpapaj

Lidhja midis rrezatimit kendgjërë dhe ngrohjes globale në alpet Shqiptare/shkruar nga Flamur Bucpapaj

The Anti-National Agreement for St. Naum’s Monastery: The Subjugation of Albania / A Study by Flamur Buçpapaj

MARVESHJA ANTIKOMBËTARE PËR SHËN NAUMIN COPTIMI I SHQIPËRISË/STUDIM NGA FLAMUR BUÇPAPAJ

Scroll to Top