Kryesore

Today we are happy and proud, with the newest state in Europe, Kosovo, or more precisely Dardania/Flamur Bucpapaj

Sot jemi të lumtur dhe krenarë, me shtetin më të ri në Evropë, Kosovën, ose më saktë Dardaninë/Flamur Bucpapaj

Strategjia ushtarake për mbrojtjen e Kosovës Nga artileria moderne dhe Dronet e rinj Serb /Studim nga Flamur Buçpapaj

Sot u bënë 40 vjet nga vdekja e gjyshit tim dhe njeriut antikomunist Mehmet Bubrreci

“Magjia” e “shitjes së nderit” në romanin e Namik Dokles

What are the security mechanisms to prevent unauthorized access to vote theft and buying in Albania? Scientific Study Flamur Buçpapaj Donald Buçpapaj

Cilat janë mekanizmat e sigurisë për të parandaluar aksesin e paligjshëm të vjedhjeve dhe blerjeve të votave në Shqipëri/Studim shkencor Flamur Buçpapaj Donald Buçpapaj

Politika e asimilimit të gjuhës shqipe në Mal të Zi dhe heshtja e shtetit Shqiptar/Studim nga Flamur Buçpapaj

Shërbimi informativ perëndimor dhe ai Shqiptar në sfidë /Studim nga Flamur Buçpapaj

Flamur Buçpapaj

Scroll to Top