Sot do të regjistrohen parti të tjera në KQZ. Partitë janë “Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet”, “Partisë së Çështjeve Shqiptare”, “Partisë Demokristiane e Shqipërisë”, “Partisë së Ballit Kombëtar Demokrat”, “Partisë Agrare Ambientaliste”, “Partisë Bashkimi Demokrat Shqiptare”, “Partisë Lëvizja e Re”, “Partisë Kristian Demokrate”, “Partisë Aleanca Demokracia e Re”. Një ndër kandidatët që do të regjistrohen janë Boiken Abazi, i propozuar nga zgjedhësit në qarkun e Tiranës dhe Elton Debreshi, minatori i Bulqizës në qarkun e Dibrës.

Njoftimi i plotë:

7.“Për shqyrtimin e kërkesës së “Partisë Aleanca për Demokraci dhe Solidaritet” për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
8. “Për shqyrtimin e kërkesës së “Partisë së Çështjeve Shqiptare” për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
9. “Për shqyrtimin e kërkesës së “Partisë Demokristiane e Shqipërisë” për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
10. “Për shqyrtimin e kërkesës së “Partisë së Ballit Kombetar Demokrat” për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
11. “Për shqyrtimin e kërkesës së “Partisë Agrare Ambientaliste” për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
12. “Për shqyrtimin e kërkesës së “Partisë Bashkimi Demokrat Shqiptar” për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
13. “Për shqyrtimin e kërkesës së “Partisë Lëvizja e Re” për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
14. “Për shqyrtimin e kërkesës së “Partisë Kristian Demokrate” për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
15. “Për shqyrtimin e kërkesës së “Partisë Aleanca Demokracia e Re” për regjistrimin si subjekt zgjedhor në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
16. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e komitetit nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Boiken Abazi si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore Qarku Tiranë, në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
17. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e komitetit nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Dragua Ceka si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore Qarku Tiranë, në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”;
18. “Për shqyrtimin e kërkesës për regjistrimin e komitetit nismëtar që do të organizojë punën për paraqitjen e z. Elton Debreshi si kandidat i propozuar nga zgjedhësit në zonën zgjedhore Qarku Dibër, në zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 25 prill 2021”.