Ka rënë disa centimetra nga dje niveli i përmbytjes në Shkodrës, por mbi 3700 ha tokë mbetën po njëlloj nën ujë.

Rruga e Obotit e pakalueshme. Aty uji ka arritur mbi një metër.

Bashkia jep detaje për situatën me tokat e përmbytura.

Sipërfaqe totale e përmbytur 3765 Ha
1. Tokë e pakultivuar 745 Ha
2. Foragjere të dyta, jonxhe 2725 Ha
3. Grurë 160 Ha
4. Bimë Dekorative 92 Ha
5. Pemtore 40 Ha
6. Serra 3 Ha