Shqipëria dhe Greqia do të lidhen tashme edhe nëpërmjet një hekurudhe. Të hënën në Kastoria filluan procedurat për zbatimin e projektit: “Linja e re hekurudhore Florina – Kastoria – Pogradec”.

Projekti i financuar nga Interreg-IPA CBS Greqi-Shqipëri, do të studiojë nevojat e transportit në rajon, të shqyrtuar nevojat për infrastrukturë shtesë, vlerësojnë zgjidhjet dhe të propozojë alternativa më kosto-efektive.

Rëndësia e projektit për Greqinë, Shqipërinë, Ballkanin Perëndimor dhe të gjithë Evropën Juglindore u përmend në fjalën hapëse nga Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Transportit, Thanos Bourdas, duke theksuar se projekti është 100% i integruar në Dizajnin Evropian dhe është pjesë përbërëse e Rrjetit Trans-Evropian TEN-T, shkruan iefimerida.gr.

Linja e re Florina / Kastoria – Pogradec do të jetë pjesë e linjës hekurudhore Selanik – Durrës – Tiranë – Mal i Zi – Serbi, e cila do të forcojë lidhjet hekurudhore si në Ballkanin Perëndimor ashtu edhe në lidhjet me Evropën Qendrore.

Pas studimit, projekti do të pasojë me ndërtimin, dhe në pak vite hekurudha e re Selanik-Florina-Kastoria-Pogradec-Durrës-Tiranë-Mal i Zi-Serbi do të jetë një realitet, theksuan pjesëmarrësit në takim. Edhe për Shqipërinë ka rëndësi ekonomike e sociale, ku pjesë e këtij programi është ministria përgjegjëse, shkruan media greke.