Qeveria ka bërë një ndryshim në Aktin Normativ për masat kundër pandemisë të miratuar në Mars të vitit të kaluar. Tashmë do të jetë ministri i Brendshëm që do të miratojë sipas rastit orarin e ndalimit të muzikës në mjediset e shërbimit sipas rekomandimve të Komitetit të Ekspertëve. Një tjetër vendim është ai i reduktimit të penalitetit për personat që shkelnin orën policore. Nga 3 vjet i heqjes së lejes së drejtimit, dënimi do të jetë me gjobë dhe pezullim të patentës për 30 ditë.