Ata që kanë një nivel shumë të lartë të inteligjencës sociale e gjejnë veten të qetë, si në kontekstin profesional dhe në atë privat, si dhe janë më të suksesshëm se të tjerët, sepse janë interpretues me cilësi të dobishme. Në fakt, kontaktet dhe marrëdhëniet luajnë një rol vendimtar në jetën e përditshme pasi bindja e njerëzve ose krijimi i një përshtypje të mirë është thelbësore për të bërë rrugën tuaj kudo.


Duke marrë parasysh librin e Karl Albrecht “Inteligjenca Sociale: Shkenca e Re e Suksesit”, eksperti i komunikimit Michael Thompson ka identifikuar 5 karakteristikat kryesore për të dalluar njerëzit me inteligjencë sociale. Ato janë: ndërgjegjësimi për situatën, prania, vërtetësia, qartësia dhe ndjeshmëria.

 

Cilësitë kryesore të njerëzve me inteligjencë sociale

 

Njerëzit me inteligjencë sociale janë gjithmonë të prirur të kenë një pasqyrë të qartë të situatës përpara se të ndërmarrin veprime. Ata i kushtojnë vëmendje të madhe gjesteve të të tjerëve, duke u përqendruar në shprehjet e fytyrës dhe tonin e zërit, për të analizuar në mënyrë skrupuloze se si lidhen me njëri-tjetrin. Aftësia e tyre për të studiuar një situatë më të mirë, i lejon ata të sillen në përputhje me rrethanat dhe në një mënyrë më të sigurt dhe të përshtatshme. Të marrësh kohë për të fituar ndërgjegjësimin për mjedisin përreth është në thelb një strategji e dobishme shoqërore.

Prania

Për praninë, trajneri i komunikimit Michael Thompson nënkupton kryesisht vëmendjen e plotë ndaj personit të tyre. Njerëzit me inteligjencë sociale përqendrohen plotësisht tek vetja ose tek njerëzit përreth tyre. Nuk i mbajnë sytë tek telefoni dhe edhe nëse e bëjnë këtë do të thotë se janë duke ndarë kohën me një bashkëbisedues. Por, as nuk lejojnë që të shpërqendrohen nga mendimet ose shqetësimet. Ushtrimet e përqendrimit dhe meditimit mund të ndihmojnë në përmirësimin e pranisë, por edhe interesin për të tjerët dhe dëshirën e mirëfilltë për të kuptuar njerëzit e tjerë.

 

Vërtetësia

Të jesh autentik, në thelb do të thotë të besosh në vetvete dhe në vlerat e dikujt, dhe për këtë arsye të tregosh veten sa më natyral. Autenticiteti kërkon një nivel të mirë të vetëbesimit dhe vetëreflektimit, sepse pa e njohur veten është e vështirë të jesh i vërtetë ndaj saj. Për të promovuar vërtetësinë tuaj, duhet t’i bëni vetes disa pyetje, të tilla si: Çfarë është veçanërisht e rëndësishme për mua? – Çfarë më veçon nga të tjerët? – Çfarë vlerësojnë të tjerët tek unë? Kjo ndihmon në njohjen më të mirë të vetes, dhe lehtëson në bërjen e një subjekti autentik, rrit inteligjencën tuaj shoqërore, duke ndihmuar gjithashtu të qartësoheni në një nivel personal.

 

Qartësia

Për qartësinë, Michael Thompson i referohet aftësisë për të shprehur veten në një mënyrë të qartë dhe të kuptueshme, por edhe duke ditur se si të komunikosh me të tjerët sa më saktë që të jetë e mundur mesazhin që dëshiron të përcjellësh. Sigurisht që, të kesh sukses në këtë detyrë është e nevojshme të kesh të paktën një ide të përafërt se si funksionon komunikimi në të vërtetë, duke filluar me përdorimin e gramatikës së saktë dhe formimin e duhur të fjalive për një bisedë efektive dhe kuptimplote. Njerëzit me inteligjencë sociale kujdesen për aftësitë gjuhësore dhe komunikuese, dhe për këtë arsye janë të vëmendshëm ndaj qartësisë ekspozuese dhe rregullave që mbështesin komunikimin.

 

Ndjeshmëria

Ndjeshmëria është ndoshta shtylla më e rëndësishme e inteligjencës sociale, pasi ajo është aftësia për të hyrë në marrëdhënie të drejtpërdrejta me të tjerët për të kuptuar perspektivën e tyre dhe për të ndarë sinqerisht ndjenjat e tyre. Ashtu si vërtetësia, edhe ndjeshmëria kërkon vetëbesim të plotë, sepse pa të, përfundon në shqetësime për kufizimet dhe mangësitë tuaja. Për të ndërtuar një nivel të mirë të ndjeshmërisë, duhet të përpiqemi të zhvillojmë më shumë respekt për njerëzit, duke marrë parasysh shumëllojshmërinë dhe veçantinë e individit. Pa respekt dhe ndjeshmëri të ndërsjellë, shoqëria jonë do të rrëzohej dhe ne nuk do të ishim njerëzit që jemi, kështu që një shkallë e caktuar e inteligjencës sociale mund të njihet tek shumica e njerëzve.