8 vite që nga nisja e punimeve të rrugës Tiranë-Elbasan, sot është hapur krahu i majtë i këtij segmenti.

Mësohet se është hapur loti i parë i këtij aksi rrugor nga kryqëzimi i Ibës deri në hyrjen e tunelit të Krrabës.

Makinat do të kalojnë në karrexhatën e majtë të këtij segmenti me 3 korsi duke përfshirë edhe korsinë e emergjencës.

Pavarësisht hapjes së njërit segment të këtij aksi rrugor, punimet vazhdojnë ende dhe pjesa në Ibë vazhdon të mbetet problematike për shkak të rrëshqitjes masive të dherave.