mesuese
Sipas vendimit të Gjykatës, e pandehura Daie Ramku, për periudhën nëntor 2005- nëntor 2008 mbajti detyrën e administratores së godinës nr.2 te Mjekësia, pranë Ndërmarrjes së Trajtimit të Studentëve nr.2, Tiranë. Në bashkëpunim me arkëtaren e kësaj ndërmarrjeje, Ramku hartoi mandatpagesa në emër të studentëve të ndryshëm, duke falsifikuar firmat dhe përfitoi pagesat e siguracionit, që studentët i paguanin në fillim të çdo viti.

DENIMI

Ramku u shpall fajtore për akuzën e “Vjedhjes së kryer duke shpërdoruar detyrën” në bashkëpunim dhe dënuar me 1 vit burgim. Gjykata urdhëroi pezullimin e ekzekutimit të vendimit për një afat prej 2 vitesh, kohë gjatë së cilës Ramku nuk duhet të kryejë asnjë vepër penale dhe të mos shoqërohet me persona të dënuar. Gjithashtu, gjykata urdhëron që e pandehura Daie Ramku të mbajë kontakte me Shërbimin e Provës Tiranë. Nga të dhënat në dosje rezulton se procesi gjyqësor ndaj Ramkut ka nisur në 2011-ën dhe deri në dhënien e vendimit të fajësisë nga shkalla e parë e gjyqësorit, shtator 2015, rezulton të kenë kaluar katër vite. Përgjatë kësaj periudhe, edhe pse e pandehur dhe e vendosur përballë drejtësisë, Ramku është emëruar drejtoreshë shkolle në shkollën e “Kuqe” detyrë që e ushtron tri vitet e fundit. Në fakt, vendimi i fajësisë nuk ka marrë formë të prerë, pasi të pandehurit mes tyre dhe Ramku e kanë apeluar vendimin. Aktualisht, dosja ndaj Ramkut ndodhet në Gjykatën e Apelit, Tiranë në pritje për t’u shqyrtuar. Dosja mban nr. 3289 dhe është regjistruar 16.09.2015 dhe relator i çështjes është caktuar Genti Shala. Por, duke iu referuar vendimit të shkallës së parë Tiranë, të firmosur nga treshja gjykuese Altin Abdiu, Besnik Hoxha dhe Sokol Tona, bie në sy fakti se Daie Ramku rezulton të jetë vetëm me arsim të mesëm. Kështu, në krye të vendimit ku relatohen të dhënat e të pandehurës, rezulton si më poshtë: “Daie Ramku, e bija R. dhe B., e datëlindjes 20.08.1970, lindur në Dibër dhe banues në Tiranë, Rr. ‘Besa’ banese private nr.28, me arsim të mesëm, me kombësi e shtetësi shqiptare, e padënuar më parë. Mbrojtur në gjykim nga av. Z.Q”.

REAGIMI I DREJTORESHËS SË SHKOLLËS

Për drejtoreshën Daie Ramku në shkollën “E Kuqe”, fakti se është shpallur fajtore nga Gjykata e Tiranës nuk përbën problem për postin që ajo mban. “Unë kam tri vite që jam në këtë pozicion pune. Drejtësia ende nuk ka folur, pasi çështja vijon në Apel”, tha drejtoresha e shkollës së “Kuqe”, Ramku për “GSH”.

REAGIMI I LINDITA NIKOLLËS

Ditën e hënë, ministrja e Arsimit, Lindita Nikolla ish te e pranishme në një aktivitet të zhvilluar në shkollën e “Kuqe”, ku “Gazeta Shqiptare” e pyeti në lidhje me kualifikimin e drejtuesve të shkollave dhe për rastin konkret të drejtoreshës së shkollës së “Kuqe”, Daie Ramku. Ministrja u shpreh se nuk ka informacion për këtë rast, por do të hetojë.

Zonja Nikolla, bëhet fjalë për drejtoreshën e shkollës së “Kuqe”, ku sapo mbyllët aktivitetin. Për zonjën Daie Ramku, ka një vendim gjykate të shkallës së parë, pasi çështja vijon në Apel, që e ka shpallur fajtore për vjedhje kur ka qenë kujdestare në godinat e studentëve. Veç kësaj, në vendimin e gjykatës që disponon gazeta, zonja rezulton dhe me arsim të mesëm?

Nuk kam informacion për këtë rast. Për arsimin nuk besoj të jetë me të mesëm. Në dosjen e Drejtorisë Arsimore të Tiranës nuk duhet të jetë ky informacion, duhet të ketë patjetër arsimin e lartë. Faleminderit për trajtimin e këtyre çështjeve, unë personalisht do investigoj për rastin në fjalë dhe t’ju kthej përgjigje. G.Sh