NBissell

 1. Bissell ishte përgjegjës për zhvillimin e U-2, avionin zbulues shumë të aftë që i ka shërbyer SHBA-së për më shumë se 60 vjet. Ai zhvilloi programin e parë satelitor të foto-zbulimit duke nxitur teknologjinë më të fundit.

 

David H. Blee

 1. Blee ka mbajtur disa poste të larta në Drejtorinë e Operacioneve dhe njihet për krijimin e një disipline profesionale kundërzbulimi. Ai theksoi dhe zbatoi një gamë masash kundërzbulimi të qenësishme për operacionet e suksesshme të Agjencisë.

 

Paul A. Borel

Si Drejtor i Shërbimit të Informacionit të Transmetimeve të Huaja, z. Borel ishte përgjegjës për bashkimin e monitorimit të transmetimeve të huaja me vëzhgimin e shtypit të huaj për të ofruar koleksionin e parë të kombinuar të mediave me burim të hapur në CIA.Ai gjithashtu drejtoi punën pioniere të Komunitetit të Inteligjencës në trajtimin e informacionit të mbështetur nga kompjuteri.

 

Patricia L. Brannen

Zonja Brannen ishte një model për të gjithë sekretarët ekzekutivë. Industria e saj, lidershipi dhe përkushtimi ndaj standardeve profesionale të performancës inkurajuan zhvillimin e një grupi ekspertësh të sekretarëve të CIA-arl E. Duckett

 1. Duckett ishte babai themelues dhe udhëheqësi vizionar i Qendrës së Analizës së Raketave të Huaja dhe Hapësirës, ​​e cila ishte pararoja për aftësinë e Komunitetit të Inteligjencës për të kuptuar kërcënimet e paraqitura nga raketat dhe sistemet e armëve të bazuara në hapësirë. Më vonë ai shërbeu si zëvendësdrejtor për Shkencë dhe Teknologji.

 

Allen W. Dulles

Si zëvendësdrejtori i parë për planet, z. Dulles vendosi standardet për tregtinë klandestine dhe trajtimin e aseteve dhe ndërtoi infrastrukturën e fshehtë të CIA-s.I emëruar Drejtor i Inteligjencës Qendrore në vitin 1953, ai krijoi arkitekturën e CIA-s moderne dhe udhëhoqi organizatën që nga fillimet e saj paraprake në një pozicion si ofrues i shquar i inteligjencës për Presidentin dhe Këshillin e Sigurisë Kombëtare.

 

Agnes D. Greene

Përpjekjet pioniere të znj.Greene si oficere e raporteve dhe më vonë si menaxhere e lartë vendosën standardet më të larta të integritetit, besueshmërisë dhe efikasitetit në përpunimin e informacionit të inteligjencës.Më vonë ajo shërbeu si Shefe e Drejtorisë së Operacioneve, Raporteve dhe Kërkesave për Divizionin e Lindjes së Largët.

 

Howard P. Hart

 1. Hart ishte forca shtytëse në udhëheqjen e një programi të suksesshëm të veprimit të fshehtë paraushtarak. Ai u dallua me udhëheqjen e tij frymëzuese dhe efektive ndërsa shërbeu si drejtori i parë i Qendrës Kundër Narkotikëve të DCI.

 

Earl M. Harter

Zoti Harter njihet për lidershipin e tij të jashtëzakonshëm si themeluesi i një prej operacioneve teknike më të ndjeshme dhe produktive në historinë e CIA-s. Ai drejtoi dhjetëra operacione të ndjeshme dhe të rrezikshme jashtë shtetit dhe iu dha Medalja Presidenciale e Lirisë.

 

Richard M. Helms

Oficeri i përsosur i operacioneve dhe karrieristi i parë në krye të Agjencisë, shërbimi i ambasadorit Helm mishëron integritetin, guximin dhe kompetencën e qetë që shënjojnë profesionistin e inteligjencës dhe e kanë bërë atë një avokat të veçantë elokuent të CIA-s dhe rolit të saj të duhur të sigurisë kombëtare. Pas një karriere të pashembullt që kulmoi si DCI gjatë kulmit të Luftës së Ftohtë, ai ka vazhduar t’i shërbejë vendit të tij dhe Agjencisë duke ndarë mençurinë dhe përvojën e fituar gjatë një jete të përkushtimit dhe udhëheqjes në profesionin e inteligjencës.

 

Evan Hineman

 1. Hineman ishte një nga inxhinierët, analistët dhe teknologët më të dalluar të Agjencisë. Ai tregoi se mbledhja klandestine teknikisht komplekse mund të shoqërohet me sukses me përpunim të shpejtë dhe kërkime dhe analiza të sofistikuara për të prodhuar inteligjencë shkencore dhe armësh të klasit botëror.

 

Lawrence R. Houston

 1. Houston ishte hartuesi kryesor i Aktit të Sigurisë Kombëtare të vitit 1947, i cili krijoi CIA-n. Ai shërbeu si Këshilltari i parë i Përgjithshëm i Agjencisë, një detyrë që zgjati për 26 vjet.Gjatë kësaj kohe ai ishte një këshilltar kryesor i nëntë drejtorëve të Inteligjencës Qendrore.arol A. Roehl

Zonja Roehl u dallua gjatë detyrave jashtë shtetit në vende primitive dhe të rrezikshme ku ajo kryente operacione dhe mblodhi inteligjencën e nevojshme për të mbështetur politikën e SHBA. Ajo shërbeu si Shefe Stacioni në tre poste kryesore dhe u bë Zëvendës Shefe Divizioni në Drejtorinë e Operacioneve.

 

Linus F. Ruffing

 1. Ruffing ishte një pionier në zhvillimin e një qendre kompjuterike të centralizuar dhe një shërbimi profesional të automatizuar të përpunimit të të dhënave. Ai personalisht nxiti programe lëvizshmërie në rritje dhe krijoi një program trajnimi për gjuhën e shenjave për punonjësit e Agjencisë.

 

Howard Stoertz

 1. Stoertz ishte një pionier në ofrimin e mbështetjes së inteligjencës për konsumatorët e politikave të larta për negocimin e marrëveshjeve të kontrollit të armëve, duke përfshirë monitorimin e traktatit SALT. Ai ishte Drejtori i parë i Shërbimit të Analizës së Imazheve, Shefi i parë i Stafit Mbështetës të SALT të CIA-s dhe Oficeri i parë i Inteligjencës Kombëtare për Programet Strategjike.

 

John R. Tietjen

Drejtori i parë i Zyrës së Shërbimeve Mjekësore, Dr. Tietjen shërbeu si oficer i lartë mjekësor për gati tre dekada dhe zhvilloi një nga programet më të mira mjekësore civile në qeverinë federale.Drejtimi i tij menaxherial u shtri në mbarë botën për të ofruar shërbime mjekësore për punonjësit dhe familjet jashtë shtetit.

 

Omego J.C. Ware, Jr.

 1. Ware njihet për krijimin dhe udhëheqjen e Zyrës së parë të pavarur të Mundësive të Barabarta të Punësimit në Agjenci. Nën udhëheqjen e tij, menaxhmenti ndërmori veprime për të rritur punësimin e pakicave dhe për të krijuar programe të diversitetit.

 

John S. Warner

 1. Warner luajti një rol të rëndësishëm në hartimin e Aktit të Sigurisë Kombëtare të vitit 1947. Ai shërbeu si Këshilltar Legjislativ i Agjencisë, Zëvendës Këshilltar i Përgjithshëm dhe Këshilltar i Përgjithshëm, duke kontribuar materialisht dhe gjerësisht në zhvillimin e Agjencisë.

 

Albert D. Wheelon

Dr. Wheelon, një arkitekt vizionar i aplikimit të teknologjisë në inteligjencë, organizoi Drejtorinë e Shkencës dhe Teknologjisë dhe ofroi udhëheqjen frymëzuese që e bëri drejtorinë një forcë kryesore në Komunitetin e Inteligjencës. Ai siguroi që CIA do të luante një rol të madh në Programin Kombëtar të Zbulimit.

 

Lawrence K. White

Ushtria amerikane Kol. White shërbeu me shumë dallime si Drejtor i Shërbimit Informativ të Transmetimeve të Huaja. Kontributi i tij unik, megjithatë, ishte si Zëvendës Drejtor për Administratën dhe, më vonë, si Drejtor Ekzekutiv-Kontrollues për të gjitha DCI-të nga Walter Bedell Smith.Harold M. McClelland

US Air Force Maj. Gen. McClelland was the principal architect of the Office of Communications and served as its director for 14 years. His innovative vision led to the in-house development and manufacturing of communications equipment, and provided the Agency with secure communications around the world.

 

John N. McMahon

Starting at the bottom rung of the Agency career ladder, Mr. McMahon had the distinct honor of holding leadership positions in all four Directorates, on the Intelligence Community staff, and as Deputy Director of Central Intelligence. His deep understanding of the people and substance of the intelligence profession shaped the morale of CIA’s workforce, and the high standards of achievement to which they aspire.

 

Antonio J. Mendez

Mr. Mendez is recognized for founding the development and engineering capability in the Agency’s operational disguise program. His ideas led to the design and deployment of a series of increasingly sophisticated tools that enabled operations officers to change their appearance convincingly.

 

Cord Meyer

Mr. Meyer defined the concept, doctrine and implementation of covert action. He was especially effective in using foreign media publications in support of US foreign policy objectives. At the height of the Cold War, he orchestrated much of the free world’s effort to counter the Soviet-dominated Communist Front organizations.

 

Eloise R. Page

Ms. Page served as a role model for many at CIA. She became the first female Chief of Station, the first female senior executive, and the first woman to head a major Intelligence Community committee. She was recognized for her operational skills and exceptional management capability.

 

John Parangosky

A pioneer in marshaling the technical capabilities of industry for the Intelligence Community, Mr. Parangosky is recognized for his management of the joint contractor team that produced the world’s fastest and highest flying stealth reconnaissance aircraft. His contributions paved the way for creating the Directorate of Science and Technology.

 

Walter L. Pforzheimer

Mr. Pforzheimer played a major role in securing passage of the National Security Act of 1947, and served for ten years as CIA’s first Legislative Counsel. He promoted the constructive interplay between intelligence professionals and legislators that has sustained and strengthened the Agency. He later served as the first Curator of the Agency’s Historical Intelligence Collection.

 

Carol A. Roehl

Ms. Roehl distinguished herself during overseas assignments in primitive and dangerous locations where she conducted operations and collected needed intelligence to support U.S. policy. She served as a Chief of Station in three major posts and became a Deputy Division chief in the Directorate of Operations.

 

Linus F. Ruffing

Mr. Ruffing was a pioneer in developing a centralized computer center and a professional automated data processing service. He personally fostered upward mobility programs and instituted a sign language training program for Agency employees.

 

Howard Stoertz

Mr. Stoertz was a pioneer in providing intelligence support to senior policy consumers for the negotiation of arms control agreements, including SALT treaty monitoring. He was the first Director of the Imagery Analysis Service, the first Chief of the CIA SALT Support Staff, and the first National Intelligence Officer for Strategic Programs.

 

John R. Tietjen

The first Director of the Office of Medical Services, Dr. Tietjen served as a senior medical officer for nearly three decades and developed one of the finest civilian medical programs in the federal government. His managerial direction extended worldwide to provide medical services to employees and families overseas.

 

Omego J.C. Ware, Jr.

Mr. Ware is recognized for creating and leading the first independent Office of Equal Employment Opportunity in the Agency. Under his leadership, management took actions to increase minority hiring and establish diversity programs.

 

John S. Warner

Mr. Warner played an important role in drafting the National Security Act of 1947. He served as the Agency’s Legislative Counsel, Deputy General Counsel, and General Counsel, contributing materially and extensively to the Agency’s development.

 

Albert D. Wheelon

Dr. Wheelon, a visionary architect of the application of technology to intelligence, organized the Directorate of Science and Technology and provided the inspirational leadership that made the directorate a major force in the Intelligence Community. He ensured that CIA would play a major role in the National Reconnaissance Program.

 

Lawrence K. White

US Army Col. White served with great distinction as Director of the Foreign Broadcast Information Service. His unique contribution, however, was as Deputy Director for Administration and, later, as Executive Director-Comptroller for all the DCIs from Walter Bedell Smith through Richard Helms.

 

Frank G. Wisner

Mr. Wisner’s unique and courageous endeavors established the doctrine for the use of covert action in support of U.S. national security objectives. He served as the Assistant Director of the Office of Policy Coordination, the Deputy Director for Plans (Operations), an overseas assignment as Chief of Station, and as Special Assistant to the DCI. His depth of knowledge in planning and directing clandestine operations contributed greatly to some of thharles E. Allen

 1. Allen ishte i pari dhe i vetmi Ndihmës Drejtor i Inteligjencës Qendrore për Mbledhje nga viti 1998 deri në 2005, duke mbyllur një karrierë 47-vjeçare të Agjencisë duke forcuar rrënjësisht aftësitë e grumbullimit të Komunitetit të Inteligjencës. Ai drejtoi një përpjekje gjithëpërfshirëse analitike për të identifikuar boshllëqet e inteligjencës – si taktike ashtu edhe strategjike – dhe punoi me mbledhësit nga të gjitha agjencitë për të zhvilluar mënyra për t’i mbyllur ato.Përpjekja mbuloi gamën e plotë të shqetësimeve të sigurisë kombëtare, nga terrorizmi dhe përhapja e armëve te vendet me objektiv të fortë dhe kërcënimet në zhvillim. Puna e zotit Allen ishte aq e suksesshme sa shërbeu si model për Zyrën e sotme të Zëvendës Drejtorit të Inteligjencës Kombëtare për Mbledhjet.

 

Woodbury Carter

Woodbury Carter kapërceu pengesa të shumta burokratike për të krijuar një program jashtëzakonisht produktiv të mbledhjes teknike në vitin 1970.Ky program shumë i ndarë, i cili vazhdon sot dhe është programi më i gjatë i mbledhjes teknike në Komunitetin e Inteligjencës, ka pasur rezultate të mëdha të inteligjencës. Ai ka kontribuar me informacione jetike që ndikuan në bisedimet e paqes në Camp David, krizën e pengjeve në Iran, luftën e Falklands dhe luftën e vazhdueshme kundër terrorizmit global.

 

Leslie A. Dreiling

Si shkencëtar kryesor i Qendrës së Operacioneve të Informacionit (tani Qendra për Inteligjencën Kibernetike), Dr. Leslie Dreiling solli inovacion teknologjik novator për disa nga problemet më sfiduese të Agjencisë, duke përfshirë terrorizmin, përhapjen e armëve dhe trafikun e drogës.Ai ishte babai i të paktën pesë nismave kyçe të CIA-s që përbënin kontribute të mëdha në misionin e inteligjencës së huaj të CIA-s dhe Komunitetit të Inteligjencës.Dr. Dreiling, u vlerësua si Shkencëtari i Vitit i CIA-s për vitet 1992 dhe 2002. Në 2003 Dr. Dreiling u bë fituesi i parë individual i çmimit John A. McCone, dhe në vitin 2006 ai u nderua me Medaljen e Shërbimit të Shquar të Inteligjencës Kombëtare në njohjen e shërbimit dhe arritjeve të tij meritore të qëndrueshme dhe të shquara brenda Komunitetit të Inteligjencës.erailblazers 2014:

 

Donald R. Cryer

Cryer, një veteran 42-vjeçar i Agjencisë ishte një avokat i palodhur që hodhi themelet për programet e diversitetit dhe përfshirjes së CIA-s.Përqendrimi i tij në ndërtimin e një fuqie punëtore gjithëpërfshirëse, me performancë të lartë përmes planifikimit strategjik, planifikimit të vazhdimësisë dhe matjes së suksesit – si dhe theksi i tij në heqjen e pengesave dhe barrierave që pengojnë suksesin e punonjësve – mbetet në fuqi sot. (Ai ka një çmim me emrin e tij)

Një aeroplan zbulimi supersonik A-12 në fluturimNjë aeroplan zbulimi supersonik A-12 në fluturim

 

“I paprekshëm”, një pikturë në Galerinë e Arteve të Inteligjencës CIA, përshkruan avionin A-12 OXCART: një avion revolucionar që ishte në gjendje të fluturonte me tre herë shpejtësinë e zërit për më shumë se 3000 milje pa pasur nevojë të furnizohej me karburant. Shpikësi legjendar dhe CIA Trailblazer, Richard Bissell, shpiku avionin spiun U-2 dhe pasardhësin e tij, OXCART.

Trailblazers 2017:

 

Greg Vogle

 1. Vogle, një oficer paraushtarak karriere, mbajti poste të larta ekzekutive në krye të operacioneve klandestine globale dhe ndihmoi në udhëheqjen e programeve dhe misioneve të përbashkëta me partnerët në Departamentin e Mbrojtjes dhe në të gjithë Komunitetin e Inteligjencës. Veprimet e tij të jashtëzakonshme gjatë karrierës së tij, veçanërisht pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001, e pozicionuan më mirë CIA-n për të përballuar sfidat komplekse të së ardhmes dhe për të kryer operacione në mjedise jo tradicionale dhe armiqësore në mbarë botën.

 

Citimet e Z. Vogle të CIA-s përfshijnë Medaljen e Inteligjencës së Shquar të Karrierës (2016), Çmimin e Drejtorit për Shërbimin e Shquar (2016), Yllin e Inteligjencës (2003) dhe Kryqin e Shquar të Inteligjencës (2002). Ai gjithashtu fitoi nderime ndërinstitucionale, duke përfshirë Medaljen e Shërbimit të Shquar të Inteligjencës Kombëtare (2016).Përpara se t’i bashkohej CIA-s, Z. Vogle shërbeu në Trupat e Marinës së SHBA nga 1981-1986.Trailblazers 2011:

 

Arthur “Mick” Donahue

 1. Donahue, një oficer i Drejtorisë së Shkencës dhe Teknologjisë, mbështeti mbledhjen e inteligjencës, operacionet speciale, programet paraushtarake, kundërzbulimin, kundërterrorizmit dhe operacionet kundër narkotikëve duke ofruar frymëzim dhe inovacion pas shumë prej operacioneve teknike më të rëndësishme dhe më të rëndësishme të Luftës së Ftohtë. periudhë, shumica e të cilave mbeten të klasifikuara.

 

John McCone

 1. McCone, drejtori i gjashtë i Inteligjencës Qendrore, konsiderohet gjerësisht si një nga më efektivët në historinë e CIA-s. McCone mbikëqyri krijimin e Drejtorisë së Shkencës dhe Teknologjisë.Ai gjithashtu imponoi përgjegjësi më të madhe mbi veprimet e fshehta, rifokusoi koleksionin dhe analizën e CIA-s, vendosi ndryshime menaxheriale dhe ruajti rolin e Agjencisë në zbulimin strategjik në agimin e revolucionit teknologjik në inteligjencë. Z. McCone u largua nga CIA me reputacionin e saj të rivendosur, ndikimin e saj të rivendosur, organizatën e saj të modernizuar dhe përgjegjësitë dhe burimet e saj të zgjeruara.

Trailblazers 2012:

 

Walter Bedell Smith

Gjenerali Smith organizoi CIA-n në sistemin e drejtorisë që përcakton sot Agjencinë. Gjatë mandatit të tij si Drejtor i katërt i Inteligjencës Qendrore, ai inicioi traditën e CIA-s për të ofruar raporte të përditshme të inteligjencës për presidentin dhe nxiti një bashkëpunim më të madh brenda Komunitetit të Inteligjencës në zhvillim të SHBA-veçanërisht midis Agjencisë dhe komponentëve të inteligjencës ushtarake gjatë Luftës së Koresë. Gjenerali Smith ishte i rëndësishëm në paralajmërimin e Këshillit të Sigurisë Kombëtare për nevojën e një entiteti të fokusuar në inteligjencën e komunikimit, duke ndikuar në vendimin e Presidentit Harry S. Truman në vitin 1952 për të krijuar Agjencinë e Sigurisë Kombëtare.

 

Howard Gamertsfelder

 1. Gamertsfelder ishte një pionier kryesor në teknologjinë operacionale dhe tregtinë. Gjatë gati gjashtë dekadave me CIA-n – si oficer, konsulent dhe kontraktor – z. Gamertsfelder krijoi mjete dhe pajisje që çuan në përparime në mënyrën se si oficerët e CIA-s mbledhin inteligjencën. Z. Gamertsfelder mbahet mend më së miri si një mentor, duke i kushtuar një pjesë të madhe të karrierës së tij përmirësimit të aftësive të kolegëve të tij dhe frymëzimit të oficerëve të rinj.

piktura e dy burrave në një numërues radioje me celularë në kokë pikturimi i dy burrave në një numërues radioje me celularë të ndezur

 

“Mesazhi nga Moska”, një pikturë në Galerinë tonë të Arteve të Inteligjencës, përshkruan Shërbimin e Informacionit të Transmetimeve të Jashtme të CIA-s (FBIS – tani Qendra me Burim të Hapur) gjatë krizës së raketave Kubane.Paul Borel, një nga drejtuesit origjinal të CIA-s, ishte Drejtor i FBIS, përgjegjës për sigurimin e koleksionit të parë të kombinuar të mediave me burim të hapur në CIA.

Trailblazers 2013:

 

Jack Davis

Perktheu/Flamur Bucpapaj