Brenda një muaji nga vendimi në padinë e Johnny Depp dhe Amber Heard për shpifje, ekipi ligjor i Amber Heard ka filluar procesin e apelimit.
Sipas dosjeve të marra nga “Courthouse TV”, avokatët e aktores argumentuan se vendimi kishte probleme të arsyetimit ligjor dhe mospërputhje në procesin e përzgjedhjes së jurisë.
Përveç kësaj, ekipi ligjor pretendon se Depp-it iu dha një dëmshpërblim i tepërt për padinë për shpifje.
Ata pretendojnë se aktgjykimi është jokonsistent.

Duhet të theksohet se juria ra dakord për të tre akuzat e pretendimeve të Depp dhe zbuloi se atij i duhej 10 milionë dollarë për dëmshpërblim.
Sa i përket pretendimeve të Heard në kundërpadi, asaj iu dha vetëm 2 milionë dollarë si dëmshpërblim. Pra, Depp mori vetëm 8.35 milionë dollarë.
Avokatët e Amber Heard këmbëngulin se shuma monetare e dhënë ndaj Depp nuk mbështetet nga provat dhe pretendojnë se vendimi është i papajtueshëm, ndaj duhet të anulohet.
“Vendimi i jurisë ishte padyshim i ndikuar nga pretendimet e zotit Depp përballë përjashtimit nga gjykata të paraqitjes së provave nga zonja Heard se zoti Depp, në fakt, ishte gjykuar tashmë në Gjykatën e zgjedhur prej tij për kryerjen e jo vetëm një vepre të abuzimit në familje – gjithçka që duhej në këtë rast për një vendim mbrojtës – por 12 akte të dhunës në familje, përfshirë dhunën seksuale”, thuhet në tekstin me të cilin synojnë të apelojnë vendimin e jurisë.

Është për t’u habitur fakti se avokatët i kërkojnë gjykatës të hetojë “Juror 15”, pasi kishte treguar se individi ka lindur në vitin 1945. Megjithatë, sipas informacioneve të supozuara publike, individi ka lindur pas vitit 1945, pra në vitin 1970.