testi_per_mesuesit_12967
Testi për mësuesit është një hall më vete.

Fillimisht duhet ta kuptosh dhe pastaj për shkak të reflekseve të mësuesit duhet edhe ta korrigjosh.

Por nëse e korrigjon, cdo shënim duket si përgjigje dhe mund ta hash.

Në faksimilen e testit duket se sa pak profesionalizëm ka aty dhe po ashtu sa pak dituri dhe kujdes është përdorur gjatë formulimit të tij