Task-Forca e ngritur për mbarëvajtjen dhe menaxhimin e sezonit turistik po kryen inspektime në të gjithë vendin me qëllim garantimin e një turimi të sigurt. Kontrollet do të përqendrohen në një sërë subjektesh, ku rëndësi e veçantë sipas Institutit Shëndetësor Shtetëror, pjesë e kësaj Task-Force, do t’i kushtohet:

Inspektimit të kushteve higjieno-sanitare në struktura akomoduese
Inspektimit të kushteve higjieno-sanitare te të gjitha subjektet që ofrojnë shërbime në zonat turistike
Respektimit të kushteve higjieno-sanitare në plazhe dhe pishina
Inspektimit të ujësjellësve dhe cilësisë së ujit të pijshëm në zona të ndryshme të vendit, sistemeve të ujit të pijshëm nga kaptazhi deri në pikat fundore, impianteve të trajtimit të ujërave zeza
Evidentimit dhe parandalimit të derdhjes në det të ujërave të ndotura nga subjektet që ndodhen në vijën e parë bregdetare
Sipas ISHSH-së, të gjitha strukturat e shëndetësisë përfshirë edhe ISHSH-në do të garantojnë respektimin e kërkesave të ligjit për mbarëvajtjen e sezonit turistik.