Deskto.p24
Vendimi i Gjykatës së Strasburgut për dëmshpërblimin me 15 mijë euro të biznesmenit Mihal Delijorgji, u ekzekutua. Bëhet fjalë për procesin gjyqësor të tragjedisë së Gërdecit.

Sipas vendimit të gjykatës, fondi nga buxheti i shtetit shqiptar duhet t’i jepet biznesmenit për shkak të stresit që ai ka kaluar teksa mbahej në burg, përtej afatit ligjor në Tiranë, raporton Panorama.

Ndërsa ishte në pritje të gjyqit, Delijorgji pretendoi për tejkalim të afatit të mbajtjes në paraburgim “dhe pas kërkesës së tij, gjykatat e refuzuan lirimin nga qelia. Pas arrestimit për ngjarjen e ndodhur në Gërdec, Delijorgji dhe të pandehurit e tjerë pritën disa muaj, deri sa u vendos gjykata kompetente për çështjen mes Gjykatës së Lartë dhe asaj të Tiranës.

Fillimisht Mihal Delijorgji kërkoi 150,000 euro për dëmin monetar dhe atë jo monetar, që sipas tij shteti shqiptar i ka shkaktuar.

“Këtu përfshihej humbja e rrogës që ai do të kishte marrë gjatë punësimit të tij, në rast se do të ishte liruar, si edhe ndjenja e stresit që kishte kaluar ankuesi dhe anëtarët e familjes së tij për më shumë se një vit”, thekson vendimi i Gjykatës së Strasburgut. Sipas tij, Gjykata ka konstatuar një shkelje të nenit 5 në lidhje me ndalimin e paligjshëm të Delijorgjit midis datës 24 nëntor 2010 dhe 12 mars 2012. Si pasojë e kësaj shkeljeje, “gjykata vëren se Delijorgji mund të ketë vuajtur njëfarë ankthi dhe stresi për shkak të atyre shkeljeve të të drejtave të tij, të cilat nuk mund të kompensohen me anë të një konstatimi të thjeshtë”.

Më 12 mars 2012, Gjykata e Tiranës e shpalli fajtor Delijorgjin për “shkeljen e rregullave për substancat eksplozive, të djegshme ose radioaktive” dhe e dënoi atë me 10 vjet burg.

Apeli e la vendimin në fuqi, duke ulur një të tretat për shkak të gjykimit të shkurtuar. Delijorgji bëri rekurs në Gjykatën e Lartë, por ankimi i tij atje u hodh poshtë më 19 korrik 2013