Untitled-1
Duke marre shkak nga Zeri i Amerikes transmetuar mbrem gjat emisionit 30 min qe jepet cdo dite doja te theksoja disa gjera te pa verteta te transmetuara nga gazetari i Zerit te Amerikes Pellumb Sulo dhe Ilirian Agolli .
Duke mos dashur te hamendesoj si nje kronike e sponcorizuar nga banoret dhe gazetari iI paguar si argat i tyre .
Duke shikuar mbrem kroniken e sponcorizuar kishte disa gjera te pa sakta te shitur ne opinionin publik nga gazetari Pellumb Sulo dhe Ilirian Agolli .
1 – Hec/Valbona i cili po rindertohet nga Kompania Tplani shpk eshte nje Hec egzistues me kordinata te sakta te miratuara nga METE aso kohe dhe tashme i qujtur Tplani Hec.
Tpani Hec Valvona nuk ka tubacione nentoksore si dhe tulene ashtu sic flitet ne kroniken e dhene nga Z.Agolli .
Ne kroniken e transmetuar mbrem Pellumb Sulo dhe z.Agolli beri nje gabim fatal duke folur per Hec/Ceremi dhe Hec Dragobia qe nuk ndodhen ne ate zone por duke ilustruar me pamje te Hec/Valbona qe po ndertohet nga Tplani Hec shpk .
Pra kronika e paraqitur nga Pellumb Sulo dhe Z.Agolli nuk ka te bej fare me zonen ku po filmohe dhe ku po benin intervistet .
Pellgu ujë mbledhës i Valbonës ndodhet ne shpatin e djathte te pjesës se sipërme te lumit Drin dhe ka origjinën ne malet e pjesës lindore te alpeve .Ai mbledh ujerat e reshjeve te cilat i kalojnë 2700- 3000 mm ne vit njëkohësisht pellgu ushqehet nga ujërat nëntokësore qe janë te bollshme nga kjo zone .
Nga pikëpamja hidro meteorologjike kjo zone karakterizohet prej një ujshmerie te larte , ujërat e shirave dhe ujërat nen tokësore si dhe rezervat te cilat vine nga shkrirja e dëborës ne lartësi te alpeve krijojnë mundësinë reale për furnizimin normal te Hec me rezerva ujore , prandaj ne vitin 1969 është ndërtuar nga ndërmarrja komunale e Tropojës një Hec me fuqi N=50 Kwh me rënie 20 m dhe prurje 420 litra ne sekonda, duke shfrytëzuar kështu afërsisht 10 % te fuqisë se lumit ne ketë aks si prurje ujore.
Me marrjen e këtij Heci me koncesion nga shoqëria Tplani sh.p.k është menduar te rindërtohet një Hec me kapacitetet e plota për shfrytëzimin maksimal te prurjeve te lumit ne ketë aks. Prurja llogaritëse është marre 7.45 m3 ne sekondë dhe lartësia e rënies 37 m duke përfituar kështu një fuqi prej N=2300 kw/h dhe me një përfitim energjie rreth 10 milion kwh në vit.
Gjate punimeve qe jan kryer deri me sot nuk ka asnje peme te prere dhe cdo gje ecen ne gjurmet e hidrocentralit egzistues nuk eshte domtuar as flora as fauna e zones ashtu sic pretendon ne kronike gazetari Ilirian Agolli .
Kompania Tplani shpk ka nje kontrate me Ministrine e Energjitikes ( kontrate e forms BOT ) ku me poshte po ju jap me foto kontraten me METE
Per keto shpifje dhe per demin moral dhe ekonmik neve do hedhim ne Gjygje Redaksine Zerit te Amerikes ne Tirane si dhe te intervistuarit ne ate kronike per gjeart e pa verteta qe kan folur .
Dua tju rikujtoj se jemi ne Demokraci dhe nuk jemi ne kohen e Frontit Demokratik ku denoheshin armiqt ne mbledhjet popullore .