Vijojnë gjobat e Policisë Rrugore për parkimet e gabuara. Vetë qytetarët kanë nisur të denoncojnë zënien e hapësirave publike.

 “Padyshim qytetarët, janë Aleati më i ngushtë, për të vendosur rregull dhe për të ndërhyrë në kohë për çdo paligjshmëri, qoftë ajo edhe një kundravajtje administrative.

Besimi ndaj nesh, është vlerësim dhe njëkohësisht detyrim për t’u shërbyer me korrektësi të gjithë qytetarëve që adresojnë shqetësimet e tyre pranë nesh”, njofton policia.