vila enver
Fondi limit për restaurimin e atij që konsiderohet Kuarteti i Kulturës është 10,080,000 LEK (pa TVSH).

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit (AKPT), ka shpallur procedurën e prokurimit “Konkurs projektimi” (me dy faza). Konkurs projektimi si pjesë e një procedure, që shërben për përcaktimin e një fituesi të një kontrate shërbimi publik.

Propozimet do të kenë për qëllim “Ri-funksionalizimin e Kuartetit të Kulturës: Pallati i Brigadave, Muzeu Historik Kombëtar, Ish-Lidhja e Shkrimtarëve dhe Artistëve, Vila Qeveritare nr.31?.