Ministri i Drejtesise, Nasip Naco, duke folur gjate prezantimit te nismes per hartimin e Kodit te Procedures Administrative, e cila ka si qellim lehtesimin e nepunesve civil dhe modernizimin e administrates publike.