petrit-vasili_1480512798-2288468
Kreu i grupit parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili i ka dërguar një letër Kuvendit, përmes së cilës kërkon që në paketën e re fiskale të mos miratohet neni për rritjen e akcizës për gazin e lëngshëm që përdoret nga automjetet.

Vasili shkruan se kjo rritje është shumë e lartë në krahasim me çmimin e gazit për automjete që është tani dhe ky fakt do të sillte rëndim të xhepit të qytetarëve.

Sipas tij është rritur numri i makinave që punojnë me gaz dhe se shumë qytetarë i kanë kthyer makinat me impiante gazi pikërisht për shkak të çmimit të lirë.

Më herët ka qenë edhe ministri i Mjedisit që ka dalë kundër këtij propozimi të Ministrisë së Financave.

Më poshtë letra e Vasilit.

“Amendamenti që propozojmë lidhet me vendosjen e akcizës për gazin e lëngshëm që përdoret nga mijëra qytetarë për furnizimin e automjeteve të tyre. Si propozues i këtij amendamenti gjykoj se kjo është një kosto që e rëndon buxhetin e familjarëve pasi rritja është tepër e lartë krahasuar kjo me çmimin aktual të gazit që përdoret për furnizimin e automjeteve të qytetarëve. Është fakt që janë shtuar së tepërmi automjetet familjare që përdorin gaz të lëngshëm dhe ku për këtë arsye mijëra qytetarë kanë përshtatur automjetet për përdorimin e gazit duke shpenzuar jo pak për këtë.

Gjithashtu biznese të vogla dhe të mesme, edhe të mëdhenj mes tyre, mjetet e transportit prej kohësh për efekt kostoje i kanë orientuar drejt përdorimit të gazit të lëngshëm. Rritja me 13 l/litër ose më thjesht akoma një rritje me më shumë se 25% të çmimit aktual, do t’i rëndonte së tepërmi buxhetet e këtyre sipërmarrësve, të cilëve u ka kushtuar jo pak instalimi i impianteve të gazit të lëngshëm, modernë e të sigurt, duke e përllogaritur si zgjidhjen më të mirë edhe sepse gazi i lëngshëm nuk përfshihej në mallrat e akcizës.

Në kushtet kur qytetarët përballen me mjaft vështirësi ekonomike është jo i arsyeshëm rëndimi i tyre me vendosjen e kësaj akcize. Akoma më i domosdoshëm bëhet mosmiratimi i saj edhe në kushtet e luhatjes së vazhdueshme të çmimeve të karburanteve të cilat përballen qytetarët me shpenzime shtesë që rëndojnë shumë buxhetin familjar.

Gjithashtu lidhur me çështjet delikate të mjedisit në vendin tonë dhe që lidhen drejtpërsëdrejti me përdorimin e gazit, Këshilli i Ministrava me Vendimin Nr. 762, dt. 16.09.2015 ka miratuar dokumentin “Për miratimin e dokumentit për përcaktimin e kontributit kombëtar të pikësynuar kundrejt arritjes së objektivit të Koneventës Kuadër të Kombeve të Bashkuara”.

Sipas raportit të përgatitur dhe miratuar me këtë VKM është parashikuar që 116 kTon CO2, ose 16% e kontributit total, do të reduktohen nga zëvendësimi i karburantit të makinave me gaz natyror.

Një akcizë prej 13 lekësh/litër do të dekurajonte përdorimin e gazit natyror dhe do të vështirësonte përmbushjen e këtij objektivi kombëtar.

Shpreh bindjen që argumentet e mësipërme mbështesin pa asnjë akuivok amendamentin që po paraqesim duke shpresuar që të njëjtën bindje ta ndajmë edhe me kolegët e tjerë deputetë në mbështetje të këtij amendamenti.

Duke iu falënderuar për mirëkuptim,

Me respekt

Petrit Vasili

Kryetar i Grupit Parlamentar LSI