Kursi i këmbimit valutor, sipas Bankës së Shqipërisë, 17 shtator 2019: