Sheshi Skenderbej, i cili eshte rihapur per qarkullimin automjeteve, pas punimeve per asfaltimin dhe gjelberimin e sheshit Skenderbej, pas vendimit te marre nga Bashkia e Tiranes per rehabilitimin e ketij sheshi.