Kalon siten e vetingut Prokurorja Anila Leka, e cila është dhe kandidate për Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Në seancën e dhenies se vendimit, është vetë subjekti për Vettingun, Anila Leka.

“Pasi shqyrtoi dokumentacionin dhe informacionin e marrë nga institucionet kompetente, pas hetimit administrativ bazuar në të tre kriteret e parashikuar nga ligji dhe pasi dëgjoi subjektin e rivlerësimit, vendosi, prokurorja e Prokurorisë së Përgjithshme, Anila Leka konfirmohet në detyrë”- tha kryetarja e komisionit.