don6

Java Botërore e Sigurisë Rrugore! SHPEJTËSIA VRET! Faleminderit për besim, duke na renditur si Më Të Mirët.

sar1

sar 2

sar 3

sar 4sar5sar 6

 

sar7

Marin pjese perfaqesues te ndryshem te sigurise rrugore, si dhe perfaqesues te Ministrise se Transportit si dhe te Minstrise se shendetesise dhe te Shoqatave te ndryshme.