Takim me drejtorin e përgjithshëm të trasportit rrugor z.Blendi Goxhe

dhe shoqates të Autoshkollavave Siguria ne Rrugë.